Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Vũ Thư - Thái Bình

Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vũ Thư;

Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của nhà trường;

Dựa vào tình hình thực tế của số trẻ đến trường, đội ngũ nhân viên của tổ được biên chế và công việc được giao trong năm học 2017 - 2018.

Tổ văn phòng chúng tôi xây dựng Kế hoạch hoạt động tổ văn phòng năm học 2017 - 2018 như sau:

Ngày ban hành:
23/02/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ phương hướng nhiệm vụ GDMN năm học 2017-2018 của Bộ Giáo dục & Đào tạo; Sở Giáo dục & Đào tạo Thái Bình; Kế hoạch số 21/KH-GDMN ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư về việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 và tình hình thực tế của Nhà trường, trường Mầm non Tân Lập xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018

Ngày ban hành:
23/02/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2017 - 2018

Ngày ban hành:
05/02/2018
Ngày hiệu lực:
05/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực