Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Vũ Thư - Thái Bình
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Thực hiện tháng hành động vì trẻ em năm 2020

KẾ HOẠCH

Thực hiện tháng hành động vì trẻ em năm 2020

KẾ HOẠCH

Thực hiện tháng hành động vì trẻ em năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-PGD&ĐT ngày 01/6/2020 của Phòng GD&ĐT Vũ Thư về việc triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2020; Trường mầm non Tân Lập xây dựng kế hoạch thực hiện tháng hành động vì trẻ em năm 2020 tại đơn vị như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:

-  Nâng cao ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và cộng đồng trong việc thực hiện Luật trẻ em, chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em.

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc, giáo dục trẻ em, dành sự quan tâm thiết thực, chia sẻ, tạo điều kiện cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

- Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường và tai nạn thương tích, tạo điều kiện để trẻ em được phát triển toàn diện.

2. Yêu cầu:

Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em phải đảm bảo thiết thực, hữu ích đối với trẻ em, không hình thức, lãng phí; chú trọng tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và nhu cầu của trẻ em, nhất là trẻ em nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong nhà trường, đồng thời đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trong thời kỳ hiện nay.

- 100% học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, hỗ trợ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6). Tổ chức cho học sinh tiếp tục học tập để hoàn thành chương trình giáo dục năm học 2019-2020 nhưng vẫn đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

          3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 30/6/2020

          II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM.

1. Công tác truyền thông, giáo dục:

- Chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em”.

- Tiếp tục tuyên truyền về Luật Trẻ em năm 2016, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại TE; Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 10/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 495/KH-SGDĐT ngày 28/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo; các chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

- Tăng cường truyền thông về đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em,dịch vụ miễn cước cuộc gọi, phím số 111- Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (trực 24/7) để mọi trẻ em, cá nhân, cơ quan, tổ chức liên hệ khi có nhu cầu.

- Đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc chăm lo cuộc sống cho trẻ em nghèo, các chính sách đối với trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; đồng thời tuyên truyền phòng ngừa trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em và trẻ em vi phạm pháp luật cho học sinh, cán bộ quản lý, GV,NV nhà trường.

- Tăng cường đưa tin và các hoạt động hè,Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn xã, trên trang webside của nhà trường. Triển khai công tác tuyên truyền bằng băng zôn, pano, khẩu hiệu, các thông điệp truyền thông:

+ Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em.

+ Dãn cách xã hội, kết nối gia đình.

+ Gia đình cùng vui, đẩy lùi Covid19.

+ Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động.

+ Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên gia đình.

+ Hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe máy.

+ Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng.

+ Mùa hè an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ

+ Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực xâm hại trẻ em.

+ Nói “không” với xâm hại trẻ em.

+ Hãy gọi 111 để bảo vệ trẻ em.

          2. Nội dung thực hiện:

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện tháng hành động vì trẻ em. Tuy nhiên để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhà trường căn cứ vào tình hình thực tế để chủ động lựa chọn thực hiện các hoạt động cần thiết nhằm hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2020 từ ngày 01/6/2020 đến ngày 30/6/2020 đảm bảo an toàn và hiệu quả.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của Cấp ủy Đảng, đoàn thể, tổ chức trong Nhà trường, gia đình và bản thân trẻ em đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tập trung quán triệt, phổ biến Luật trẻ em, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em về các chế tài xử lý hành vi, vi phạm quyền trẻ em, xâm hại trẻ em theo quy định của Pháp luật hình sự, xử lý vi phạm hành chính, phòng chống bạo lực gia đình... Huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân và bản thân trẻ em, thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em, những hành vi bị nghiêm cấm đối với trẻ em.

- Tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của xã, Website của trường, nhóm Zalo... của trường về chủ đề, thông điệp tháng hành động vì trẻ em năm 2020 với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Truyền thông phím số 1900599926 của trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh và tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em - 111 để mọi trẻ em, các tổ chức, cá nhân biết và liên hệ khi có nhu cầu cần trợ giúp, bảo vệ trẻ em.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em và phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước; cung cấp kỹ năng sống cho trẻ em; đặc biệt là phòng chống xâm hại trên môi trường mạng; thực hiện các biện pháp từng bước nâng cao môi trường sống, đảm bảo an toàn cho trẻ tại gia đình, nhà trường và cộng đồng.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tập trung giải quyết, can thiệp hỗ trợ kịp thời, hiệu quả trẻ em bị bạo lực, xâm hại, vi phạm quyền trẻ em trên địa bàn trường quản lý. Đồng thời xem xét kết luận, kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng vi phạm và các tổ chức, cá nhân trong cơ sở giáo dục trong việc chậm trễ hoặc không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, bao che hành vi, vụ việc vi phạm quyền trẻ em.

- Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa nghệ thuật, thể thao..., nhằm thu hút sự tham gia của trẻ em, không để cho học sinh chơi trò chơi có chất độc hại hoặc tham gia các trò chơi mang tính chất bạo lực, phản văn hóa, gây mất trật tự nơi công cộng.

- Tổ chức rà soát, lập danh sách trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo phải điều trị dài ngày, trẻ em cần sự hỗ trợ đặc biệt đang học tại trường để kêu gọi, đề xuất, vận động hỗ trợ. Thực hiện chính sách hỗ trợ giáo dục, miễn giảm các khoản đóng góp cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt học tập tại trường.

- Tổ chức thăm, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo vượt khó, học giỏi trong nhà trường nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 nhằm động viên, khích lệ các em tiếp tục phấn đấu vươn lên. Vận động các tổ chức, nhà hảo tâm tổ chức hoạt động thăm, tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong nhà trường.

- Chú trọng kỹ năng cho trẻ em: trang bị kĩ năng an toàn trong môi trường nước, an toàn khi tham gia giao thông, an toàn trong vui chơi. Tuyên truyền phụ huynh cho trẻ tham gia các lớp học bơi, các lớp năng khiếu, võ thuật, âm nhạc, thể dục nhịp điệu... trong thời gian nghỉ hè.

3. Vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em

Phối hợp các ban ngành , đoàn thể, các tổ chức xã hội tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6) phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và đảm bảo quy định hiện hành để thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, học sinh mắc bệnh hiểm nghèo.

4. Công tác kiểm tra:

- Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2020, biểu dương các cá nhân, tập thể đã tích cực tham gia và có thành tích nổi bật trong tháng hành động vì trẻ em, đồng thời nhắc nhở, chấn chỉnh những cá nhân chưa nghiêm túc, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện những năm tiếp theo.

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về trường học an toàn, thân thiện. Rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích, đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho học sinh.

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quyền trẻ em và việc thực hiện các chính sách đối với trẻ em: đảm bảo chính sách về giáo dục, bảo hiểm, y tế, bảo trợ xã hội... đối với trẻ em trong nhà trường.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

- Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 hiệu quả, thiết thực, không ảnh hưởng đến chương trình và các hoạt động giáo dục theo kế hoạch năm học.

- Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em phù hợp với tình hình thực tế, tạo được sự đồng tình, ủng hộ, đồng thuận của các tổ chức, cá nhân, phụ huynh học sinh cùng chăm lo cho trẻ em.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện tháng hành động vì trẻ em năm 2020 của trường Mầm non Tân Lập, yêu cầu CB,GV,NV trong toàn trường nghiêm túc thực hiện.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết