Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Vũ Thư - Thái Bình
 08/03/19  Chương trình tuần  546
Thực hiện Kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vũ thư về việc tổ chức Hội thi "Xây dựng Môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" và các hoạt động trải nghiệm ngày 07 - 03 trường Mầm non Tân Lập  tổ chức cho các con tham gia các hoạt động vui chơi trải nghiệm với chủ đề "Bé vui hội xuân".  
 20/12/17  Giới thiệu  361